Newhouse Holsteins - Jan, Pauline & Maryse Nieuwenhuizen

Jan & Pauline Nieuwenhuizen

Ons nieuws

Newhouse Sneeker

Newhouse Sneeker 532 VG-86

VG-86 Sterngold x VG-87 Goldwyn x VG-89 O Man

Uit de volle zus van Gofast

Newhouse Sneeker 567 VG-85

VG-85 Epic x VG-87 Goldwyn x VG-89 O Man

Epic uit de volle zus van Gofast

Newhouse Sneeker 543 GP-84

GP-84 Lotta-Hill x VG-87 Goldwyn x VG-89 O Man

Hoge Lotta-Hill uit Sneeker familie

Newhouse Sneeker 545 VG-86

VG-86 Lotta-Hill x VG-87 Goldwyn x VG-89 O Man

Hoge GNVI Lotta-Hill uit de volle zus van Newhouse Gofast

Newhouse Sneeker 669

Platinum x VG-85 Epic x VG-87 Goldwyn

Hoge Platinum uit de familie van Gofast

Newhouse Sneeker 670

Danno x VG-86 Lotta-Hill x VG-87 Goldwyn

Hoge Danno uit de Sneeker familie

Newhouse Sneeker 821

Magister x Silver x VG-86 Sterngold

Fraaie Magister uit de Sneeker's

Newhouse Sneeker 810

Browning x Silver x VG-86 Sterngold

Hoge GNVI Browning dochter

Rood - Roodfactor / Red - Red Carrier Sneekers

Newhouse Sneeker 548 RDC VG-85

VG-85 G-Force x VG-88 Fidelity x VG-87 Goldwyn

RF G-Force uit de Sneekers

Newhouse Sneeker 673 RDC

Aikman RDC x VG-85 G-Force x VG-88 Fidelity

Roodfactor uit de Sneeker familie

Newhouse Sneeker 733 RDC

Penley x VG-85 G-Force x VG-88 Fidelity

Extreem hoge roodfactor Penley dochter

Newhouse Sneeker 742 RDC

Riverboy RF x VG-85 G-Force x VG-88 Fidelity

Roodfactor Riverboy uit de Sneeker familie

Proud to have bred

Newhouse Sneeker 247 VG-89

O Man x Newhouse Sneeker 171

- Levensproductie: 117.137 kg of melk
- Moeder van Newhouse Gofast

Newhouse Sneeker 330 EX-90

Shottle x Newhouse Sneeker 171

Halfzus van Newhouse Sneeker 247

Newhouse Gofast

Goldwyn x Newhouse Sneeker 247

NEWHOUSE BANKER

Goldwyn x Newhouse Sneeker 307 (Mascol x Newhouse Sneeker 247)

Newhouse Ronald

Aerostar x Newhouse Ingrid 66

Contact met Newhouse Holsteins