GenHotel - GenHotel B.V.

Genomics

Genomic index DEU: +149 GRZG (2019-04)

Productie 1334 M 0.23%V 0.09%E 77 V 55 E 145 RZM
Gezondheid 124 RZN 111 RZS 110 RZR
Exterieur 108 KÖR 98 MTY 103 EUT 106 FUN 106 RZE

Genomic index NLD: +355 GNVI (2019-04; ZB)

Productie 1545 M 0.17%V 0.12%E 83 V 66 E 466 INET
Gezondheid 800 LVD 107 UGH 112 CGT 107 VRU
Exterieur 98 FR 105 RB 104 UI 100 BE 102 TOT

5 Nakomelingen

NL 627328264
v. Casino
K&L HS SUPERFINE
v. Hotspot P
+357 GNVI  +149 GRZG
K&L CS SUPRA
v. Casino
K&L HS SUPERA
v. Hotspot P
+343 GNVI  +151 GRZG
K&L KT Shirley
v. Keith
+151 GRZG

Afstamming

K&L FD Superfine

Finder

PG De-Su Supershot 4398

2.01 305d 9.663kgM 4.19%V 405kgV 3.59%E 347kgE
3.03 305d 8.684kgM 4.84%V 420kgV 4.05%E 351kgE

Hoge GRZG / GTPI Supershot uit de familie van Observer

Supershot

De-Su Shotglass 2699 G-75

2.03 303d 10.612kgM 3.83%V 406kgV 3.23%E 343kgE

Shotglass

De-Su 1027 GP-83

2.01 305d 12.447kgM 3.9%V 485kgV 3.2%E 398kgE
3.01 365d 15.636kgM 4.2%V 657kgV 3.4%E 532kgE

Volgende generaties

  • De-Su 8806 VG-87 (v. Planet)
  • De-Su Oman 6290 VG-86 (v. O Man)
    Volle zus van De-Su O Man Goli
  • De-Su BW Marshal Georgia EX-90 (v. BW Marshall)
    Moeder van De-Su Oman Goli
  • De-Su Patron Gold EX-90 (v. Patron)
  • Kerndtway Lead Gretchen VG-87 (v. Leadman)
  • Kerndtway Goldust VG-86 (v. Secret)

Frank