K&L - Koole & Liebregts

Genomics

Genomic index DEU: +148 GRZG (2018-06)

Productie 1958 M 0.12%V -0.03%E 91 V 63 E 148 RZM
Gezondheid 120 RZN 92 RZS 110 RZR
Exterieur 108 KÖR 107 MTY 108 EUT 104 FUN 110 RZE

Genomic index USA: +2523 GTPI (2018-04)

Productie 1706 M 0.07%V 0.02%E 84 V 57 E 719 NM
Gezondheid +3.9 PL 2.93 SCS -0.2 DPR
Exterieur 1.66 UDC 1.04 F&L 1.65 PTAT

Afstamming

K&L KG Superina

Kerrigan

PG De-Su Supershot 4398

2.01 305d 9.663kgM 4.19%V 405kgV 3.59%E 347kgE

Hoge GRZG / GTPI Supershot uit de familie van Observer

Supershot

De-Su Shotglass 2699 G-75

2.03 303d 10.612kgM 3.83%V 406kgV 3.23%E 343kgE

Shotglass

De-Su 1027 GP-83

2.01 305d 12.447kgM 3.9%V 485kgV 3.2%E 398kgE
3.01 365d 15.636kgM 4.2%V 657kgV 3.4%E 532kgE

Volgende generaties

  • De-Su 8806 VG-87 (v. Planet)
  • De-Su Oman 6290 VG-86 (v. O Man)
    Volle zus van De-Su O Man Goli
  • De-Su BW Marshal Georgia EX-90 (v. BW Marshall)
    Moeder van De-Su Oman Goli
  • De-Su Patron Gold EX-90 (v. Patron)
  • Kerndtway Lead Gretchen VG-87 (v. Leadman)
  • Kerndtway Goldust VG-86 (v. Secret)

Frank